Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych od dawna zabiegało w Ministerstwie Zdrowia o przesunięcie terminu obowiązywania Państwowego Egzaminu Ratownika dla absolwentów ratownictwa medycznego (PERM), co najmniej do czasu wprowadzenia jednolitego standardu kształcenia.

Warto przypomnieć, że kilka lat temu wycofano się ze standardów kształcenia w zawodzie ratownika medycznego i wprowadzono dla osób chcących wejść do zawodu, obowiązek zdawania państwowego egzaminu (PERM). Już wówczas byliśmy przeciwni takiemu rozwiązaniu. Niestety środowisko jednego z wpływowych dysponentów doprowadziło do niekorzystnych zapisów w ustawie. Należy podkreślić, że ratownik medyczny jako nieliczny zawód medyczny, a jedyny pracujący w ambulansie będzie posiadał obowiązek przystąpienia do egzaminu państwowego. Mamy uzasadnione obawy, że będzie to miało wpływ na znaczne obniżenie ilości chętnych podejmujących naukę na uczelniach kształcących ratowników medycznych.

Jednak jak poinformował nas resort zdrowia po zakończeniu prac w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w art. 102 wprowadzono zmiany do art. 10 ust. 1 pkt. 4 lit. a i b ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z tą nowelizacją wprowadzają one obowiązek złożenia PERM z wynikiem pozytywnym, dla osób, które rozpoczną kształcenie zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne od roku akademickiego 2019/2020.