Już nie tylko lekarze, ale i ratownicy medyczni oraz pielęgniarki systemu mogą pełnić funkcję wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. Opublikowane 16 sierpnia br. rozporządzenie podaje zakres zadań i uprawnień koordynatora. Zmiany były potrzebne, bo lekarzy brakuje w ochronie zdrowia także na stanowiskach koordynatorów systemu PRM.

Lekarze koordynatorzy ratownictwa medycznego, zgodnie z dotychczasowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w zakresie swoich uprawnień i obowiązków udzielali pomocy organizacyjnej oraz konsultacji merytorycznych innym lekarzom pracującym w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, dyspozytorom medycznym oraz pielęgniarkom systemu i ratownikom medycznym.

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadziła zmianę nazwy koordynatora z dotychczasowej: „lekarz koordynator ratownictwa medycznego” na „wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego” i umożliwia zatrudnienie na tym stanowisku, poza lekarzem systemu, również ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu, z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego oraz wykształceniem wyższym II stopnia.

Kompetencje koordynatora opisuje szczegółowo Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

Wyższy pułap kompetencji

Ireneusz Szafraniec, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych uważa, że powierzenie ratownikom medycznym pełnienia funkcji wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego de facto potwierdza jak ważną rolę spełniają w systemie. Jak przypomina, już wcześniej dodano ratownikom medycznym kolejne kompetencje – do wykonywania wysokospecjalistycznych medycznych czynności ratunkowych, zwiększono katalog leków podawanych przez ratownika; coraz więcej zespołów specjalistycznych jest przekwalifikowywanych na podstawowe, w których funkcję kierownika zespołu pełni ratownik medyczny.

– Odczuwam satysfakcję, iż Ministerstwo Zdrowia uznaje ratownika medycznego za osobę kompetentną do pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji w systemie, jak wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego – mówi nam Ireneusz Szafraniec. Przyznaje: – Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to rozwiązanie zostało też podyktowane brakiem lekarzy o odpowiedniej specjalizacji.

Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, potwierdza, że z informacji, jakie docierały do niego z kraju wynika, iż są województwa, w których zdarzają się sytuacje, gdy de facto nie ma lekarza koordynatora na dyżurze lub nie ma go w pewnych godzinach.

 

Więcej na: http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Juz-nie-tylko-lekarz-moze-byc-koordynatorem-takze-ratownicy-medyczni-i-pielegniarki,187035,8.html

 

Autor: PW/Rynek Zdrowia – 29 sierpnia 2018 05:50