Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych nawiązało współpracę z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Od dłuższego czasu trwały ustalenia dotyczące zawarcia porozumienia o współpracy naukowo – badawczej. W tym tygodniu udało się sfinalizować stronę formalną.

Przedmiotem przyszłej współpracy jest wspieranie ratowników medycznych w podejmowaniu pracy naukowej, propagowanie dorobku naukowego, podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, kształcenia przed i podyplomowego.

Nadzór ze strony Towarzystwa nad realizacją porozumienia objęła Rada Naukowa, a ze strony Uczelni Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu – Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu.