PATRONAT HONOROWY

Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda

ORGANIZATOR

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZY

 

Udzielanie wsparcia osobom, które wymagają szczególnej uwagi ze strony innych jest istotą naszego funkcjonowania w społeczeństwie. Stąd wszelkie działania ukierunkowane na wsparcie osób z niepełnosprawnością, są ważnym gestem wobec tej grupy osób.
Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych podjęło się organizacji V Międzynarodowych Paramistrzostw Pierwszej Pomocy.

Podejmując się tego wyzwania, chcemy nauczyć a następnie pozwolić uczestnikom na sprawdzenie swoich umiejętności w warunkach symulowanych, oddających rzeczywistą sytuację osoby, która potrzebuje udzielenia pierwszej pomocy. Taki sposób przekazywania wiedzy, a zarazem sprawdzenia umiejętności jest najlepszym sposobem nauki. Dla osób z niepełnosprawnością, posiadanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważne. Wypracowanie prostych nawyków, które mogą innemu człowiekowi pomóc w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia, pozwala skutecznie ratować życie.

V Międzynarodowe Paramistrzostwa Pierwszej Pomocy będą składały się z dwóch etapów. W pierwszej części uczestnicy biorą udział w dwudniowych warsztatach, na których poznają zasady pierwszej pomocy. Jednocześnie zdobywają umiejętności praktyczne, pozwalające wypracować trwałe nawyki. Następnie w kolejnym terminie, uczestnicy zgłoszeni jako czteroosobowe drużyny, będą brać udział w rywalizacji. Każda z drużyn weźmie udział w przygotowanych konkurencjach praktycznych oraz w zadaniu teoretycznym.

Zachęcamy środowiska osób z niepełnosprawnością, do zapoznania się z regulaminem mistrzostw oraz przesłania swojego zgłoszenia, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Udział w V Międzynarodowych Paramistrzostwach Pierwszej Pomocy z pewnością przyczyni się do lepszej integracji osób niepełnosprawnych.