Przewodniczący: rat. med.  Krzysztof Słupianek

Wykształcenie:
I MSZ Katowice im. Zofii Szlenkierówny – ratownik medyczny

ŚlAM Katowice (obecnie ŚUM Katowice) – licencjat z ratownictwa medycznego

Doświadczenie zawodowe:
ZOZ MSWiA w Katowicach – Zespoły Ratownictwa Medycznego

ZOZ w Żywcu – Zespoły Ratownictwa Medycznego
Biuro Kadr Medycznych w Katowicach – Instruktor Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Wydział Centrum Powiadamiana Ratunkowego
Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Oddział Intensywnej Terapii
Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – nauczyciel zawodu Ratownik Medyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu – Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpital im. L Rydygiera (obecnie Bonifratrów) w Katowicach – izba przyjęć
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – zespoły wyjazdowe

Doświadczenie naukowe i pro zawodowe:
Nauczyciel w stopniu kontraktowym

Instruktor Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Członek komisji przy Ministerstwie Zdrowia ds. nowelizacji ustawy o PRM
Członek komisji przy Ministerstwie Zdrowia ds kwalifikacji zawodowych RM

 

Członkowie:

strona w budowie ….