Szanowni Państwo

Wydarzenie, którego organizatorem jest nasze Towarzystwo – Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych, zyskało duże uznanie w świecie nauki i medycyny. Już w pierwszej edycji tej konferencji, która odbyła się w ubiegłym roku udział wzięło kilkaset osób. Tematyka wykładów spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem tym bardziej, że gościliśmy wielu wybitnych prelegentów.
Nasza konferencja to również możliwość zdobycia umiejętności praktycznych, przez udział w warsztatach specjalistycznych. Jest to ważny element doskonalenia umiejętności w zawodach medycznych. W tym roku również układając program naukowy konferencji, będziemy skupiać się zarówno na części związanej z wykładami eksperckimi, które w sposób niezwykle merytoryczny będą odnosić się do najważniejszych zagadnień stanów nagłych w medycynie, jak również przedstawimy doniesienia naukowe.
Stąd z dużym zadowoleniem przyjęliśmy decyzję Kapituły Dziennika Zachodniego wyróżniająca naszą konferencję – I Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych, poprzez nominację dr Jarosława Madowicza do tytułu Osobowość Roku 2019.
Dlatego dając wyraz poparcia naszemu wydarzeniu, prosimy o oddanie głosu.
https://dziennikzachodni.pl/p/kandydat/dr-jaroslaw-madowicz%2C1140027/#sms-plebiscyty