Aktualności

To epidemia wstrzymała prace nad projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego?

Starania ratowników medycznych o powołanie własnej izby zawodowej i przyjęcie odrębnych przepisów regulujących wykonywanie tej profesji trwają od kilkunastu lat. […]

System PRM na skraju załamania

System Państwowego Ratownictwa Medycznego stał się niewydolny. Normą stały się już kilkugodzinne oczekiwania karetek z chorymi na przyjęcie do szpitala. […]

Powrót do wykonywania zawodu ratownika medycznego w sytuacji długiej przerwy

W związki z licznymi zapytaniami dotyczącymi obowiązku odbycia przeszkolenia w sytuacji przerwy w wykonywaniu zawodu ratownika medycznego, wyjaśniam zasadę, która […]

Uprawnienia ratownika po kursie KPP

W związku z zapytaniem do MZ, złożonym przez PTRM w sprawie uprawnień ratowników,  otrzymaliśmy odpowiedź z Departamentu Bezpieczeństwa zamieszczoną poniżej. […]

Partnerzy