Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych corocznie przyznaje odznaczenie – KRZYŻ ZASŁUGI BONUM PRO ALIIS” (DOBRY DLA INNYCH). Odznaczenie to jest szczególnym wyróżnieniem dla ratownika medycznego.

Odznaczenie – KRZYŻ ZASŁUGI BONUM PRO ALIIS”, przyznawane jest ratownikowi medycznemu przy okazji ustawowego święta „Dzień Ratownika Medycznego”, które przypada na dzień 8 września. W szczególnych sytuacjach, odznaczenie może być przyznane ratownikowi medycznemu w innym terminie.