Aktualności

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji Transplant Summit Poland, która odbędzie się 28 września 2023 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach

Zapraszam Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji Transplant Summit Poland, która odbędzie się 28 września 2023 r. w Muzeum Śląskim […]

Przybliżamy sylwetki osób mających wkład w powstanie przyszłego samorządu ratowników medycznych, które zostały wyróżnione statuetkami – „SKRZYDŁA” podczas Ogólnopolskich Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego w Tychach

W ramach Obchodów I Ogólnopolskiego Dnia Ratownika Medycznego, które miało miejsce w dniu 8 września 2023 r. w Tychach, Polskie […]

Dodatkowy otwarty warsztat dla uczestników V Śląskich Dni Medycyny Stanów Nagłych w Wiśle zorganizowany przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego – sprawdź się w roli dyspozytora medycznego!

W czasie trwania V Śląskich Dni Medycyny Stanów Nagłych w Wiśle, zarówno w piątek 29 września jak i sobotę 30 […]

Przybliżamy sylwetki tegorocznych laureatów odznaczenia Krzyżem Zasługi „BONUM PRO ALIIS, które otrzymały odznaczenie podczas Ogólnopolskich Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego

W ramach Obchodów I Ogólnopolskiego Dnia Ratownika Medycznego, które miało miejsce w dniu 8 września 2023 r. w Tychach, Polskie […]

Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych przekazał do Ministerstwa Zdrowia projekt dokumentu pt.: „Zasady tworzenia i prowadzenia spisu ratowników medycznych na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych” – wersja 2.0, celem ostatecznej akceptacji pod względem formalno-prawnym, w tym w szczególności w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa i sposobu realizacji

Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych poinformował na swoim profilu na Facebooku o przekazaniu do ostatecznej akceptacji przez Ministerstwo Zdrowia pod […]

Będą zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – wprowadzone zmiany mają na celu zaprzestania karania przez NFZ dysponentów ZRM za braki lekarzy w specjalistycznych ZRM

O problemie z brakiem obsad lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego (ZRM) w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz brakiem systemowego […]

Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych przekazał do Ministerstwa Zdrowia projekt dokumentu pt.: „Ramowe założenia realizacji wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych” – wersja 2.3, celem ostatecznej akceptacji pod względem formalno-prawnym, w tym w szczególności w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych

Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych (KOSRM) zrealizował jeden z ostatnich kroków na drodze do uruchomienia spisu ratowników medycznych. Jak informuje […]