Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego (PTRM) zostało utworzone w 2020 roku. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

PTRM ma charakter towarzystwa naukowego, w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych i nauk ekonomicznych w tym nauk o zarządzaniu oraz towarzystwa zawodowego związanego z kształceniem i wykonywaniem zawodu ratownika medycznego.

Zapraszamy wszystkich Przyjaciół, Koleżanki i Kolegów, Znajomych, całą Brać Ratowniczą do współpracy i zachęcamy do wstąpienia w szeregi Członków Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych i zaangażowania się w prace Towarzystwa na rzecz rozwoju zawodu ratownika medycznego.

Pomimo, że jesteśmy kolejnym stowarzyszeniem, wyróżnia Nas to, że jesteśmy grupą doświadczonych osób. Wspólnie ze swoimi członkami podejmujemy działania dla dobra całego środowiska ratowników medycznych.

Działalność PTRM ma na celu integrację środowiska ratowników medycznych, podjęcie szeroko rozumianej współpracy pomiędzy różnymi gremiami naukowymi w dziedzinie nauk medycznych czy nauk o zdrowiu, jak również umożliwienie grupie zawodowej ratowników medycznych rozwoju zawodowego oraz naukowego.

Obserwujemy, że obecnie środowisko ratowników medycznych nie jest wystarczająco reprezentowane zarówno w samym środowisku medycznym jak również w trakcie procesu legislacyjnego. Możemy wspólnie to zmienić.

Towarzystwo ma charakter ogólnopolski. Nie jest organizacją związkową, stąd podejmowane działania nie będą ograniczały się tylko do aspektów bezpieczeństwa wykonywania zawodu ale do określania sposobu postępowania, rekomendowania procedur, podejmowania działań szkoleniowych.

Członkiem Towarzystwa może zostać każdy ratownik medyczny!

Z wyrazami szacunku

Zarząd Główny PTRM