W dniu 8 września 2023 r. w Tychach odbyły się I Ogólnopolskie Obchody Dnia Ratownika Medycznego zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych!

Organizatorem obchodów w dniu 8 września 2023 r. było Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych. Wstęp na obchody poza osobami posiadającymi zaproszenie był wolny.

Obchody Dnia Ratownika Medycznego na mocy art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. poz. 2705) przypadają co roku na dzień 8 września.

Organizacji obchodów tego Święta podjęło się Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, które podczas prac nad projektem ww. ustawy w Sejmie zgłosiło propozycję aby ustanowić właśnie dzień 8 września Dniem Ratownika Medycznego, która to propozycja uzyskała aprobatę Parlamentu RP.

Pierwsze obchody odbyły się w “Mediatece” – Miejskiej Bibliotece Publicznej zlokalizowanej przy ul. Al. Piłsudskiego 16 w Tychach.

Ramowy program obchodów

Pierwszego Ogólnopolskiego Dnia Ratownika Medycznego

8 września 2023 r., Tychy

Lokalizacja: Mediateka – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Al. Piłsudskiego 16, 43-100 Tychy

10:50 Przekazanie przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach ambulansu na rzecz Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych

11:00 Rozpoczęcie uroczystości

11:20 Ceremonia wręczenia sztandaru Polskiemu Towarzystwu Ratowników Medycznych

11:35 Wręczenie odznaczeń oraz podziękowań

11:50 Uczczenie minutą ciszy pamięci Ratowników Medycznych

11:55 Przemówienia okolicznościowe

12:05 Zakończenie części uroczystej

12:10 Wykład okolicznościowy

12:25 Koncert Orkiestry Wojskowej

13:00 Zakończenie uroczystości

W ramach zaproszonych gości udział w obchodach wzięli:

 • dr Beata Małecka – Libera – Senator RP, Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia
 • Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego
 • Jerzy Siodłak – Naczelnik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Prezes Federacji Polskich Towarzystw Medycznych
 • Zdzisława Dacko – Pikiewicz – JM Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Janusz Bohosiewicz – JM Rektor Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
 • dr Ireneusz Ryszkiel – Kanclerz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Alicja Grzanka – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Rafał Bobiński – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademia Techniczno –Humanistyczna w Bielsku Białej
 • dr Ireneusz Barziej – Przedstawiciel Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie
 • Jerzy Robert Ładny – Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Ratunkowej
 • dr Małgorzata Popławska – Prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
 • dr Monika Pintal – Ślimak – Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
 • dr Grażyna Cebula – Kubat – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
 • Bartłomiej Zimoch – Prezes Stowarzyszenia Ratowników Medycznych Pomorza Zachodniego
 • Łukasz Fica – Przewodniczący Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ “S”

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia “BONUM PRO ALIIS” dla wyróżnionych ratowników medycznych. Wręczone zostały również podziękowania dla osób i instytucji wspierających Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych oraz zaangażowanych w organizację I Ogólnopolskich Obchodów Dnia Ratownika Medycznego.

W trakcie obchodów Polskiemu Towarzystwu Ratowników Medycznych wręczony został sztandar, a Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach przekazało ambulans, do którego kluczyki Prezesowi Jarosławowi Madowiczowi wręczyli Dyrektor Łukasz Pach i Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Dziękujemy bardzo za przybycie zaproszonym gościom, przedstawicielom służb mundurowych, instytucji państwowych i samorządowych, dysponentów ratownictwa medycznego, szpitali,  organizacji społecznych i związkowych oraz wszystkim osobom uczestniczącym w dzisiejszej uroczystości.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych złożył również wszystkim ratownikom medycznym podziękowania za codzienny trud w wykonywaniu pracy oraz życzy, aby praca ratownika medycznego była źródłem satysfakcji, powodem do dumy oraz cieszyła się społecznym uznaniem.


W ramach Obchodów I Ogólnopolskiego Dnia Ratownika Medycznego, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych przyznało odznaczenie – KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS” (DOBRY DLA INNYCH). Odznaczenie to jest szczególnym wyróżnieniem dla ratownika medycznego.Odznaczenie Krzyż Zasługi „BONUM PRO ALIIS” jest wzorowane na krzyżu rycerskim. Ramiona krzyża są wypełnione tłem granatowym, na których widnieje napis w kolorze antycznego złota „BONUM PRO ALLIS”. Pomiędzy górnymi ramionami krzyża, widnieją dwa gołębie symbolizujące tragiczne zdarzenie z 28 stycznia 2006 roku, do którego doszło w Chorzowie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich, a było związane z trwającą tam wystawą gołębi. W katastrofie tej zginęło 65 osób. Wydarzenie to było katalizatorem do powstania ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w której po raz pierwszy w sposób kompleksowy opisano zawód i uprawnienia ratownika medycznego. Właśnie data powstania tej ustawy, była inspiracją do ustanowienia święta – „Dzień Ratownika Medycznego”.

Pomiędzy dolnymi ramionami krzyża, został umieszczony wieniec upleciony z liści laurowych, przechodzący centralnie przez ramie krzyża. Wieniec ten symbolizuje zwycięstwo i szczególne wyróżnienie spośród środowiska wybitnych osób.

Całość jest zawieszona na belce, którą zwieńczają gałązki liści laurowych, symbolizujące w tym miejscu podniosły charakter tego odznaczenia.

Widok odznaczenia KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS”.

Odznaczenie – KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS”, przyznawane jest ratownikowi medycznemu przy okazji ustawowego święta „Dzień Ratownika Medycznego”, które przypada na dzień 8 września. W szczególnych sytuacjach, odznaczenie może być przyznane ratownikowi medycznemu w innym terminie.

Odznaczenie przyznaje się w poniższych kategoriach:

 • Edukacja, dydaktyka i profilaktyka zdrowia,
 • Szczególne zasługi na rzecz zawodu ratownika medycznego,
 • Heroiczna postawa wobec pacjenta lub poszkodowanego,
 • Autorytet dla środowiska ratowników medycznych,
 • Pośmiertnie, za wyróżniające wykonywanie zawodu ratownika medycznego,
 • Ratownik medyczny, może otrzymać odznaczenie tylko jeden raz, w każdej z kategorii.

W 2023 roku odznaczenie – KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS”, w kategorii: „Edukacja, dydaktyka
i profilaktyka zdrowia
” zostało przyznane:

 • Panu Piotrowi Białoń – duży dorobek dydaktyczny, zajęcia ze studentami, kursy, warsztaty. Prelegent wielu konferencji, oraz autor wielu artykułów. Zaangażowany w popularyzację ratownictwa medycznego;
 • Panu Pawłowi Gawłowski – dr n. o zdr., od wielu lat zaangażowany w działalność dydaktyczną. Autor wielu projektów edukacyjnych. Organizator kilku edycji Festiwalów Nauki. Ekspert programów o bezpieczeństwie;
 • Panu Łukaszowi Kucharski – zaangażowany w działalność dydaktyczną, zwłaszcza kształcenia przeddyplomowego. Zajęcia ze studentami, szkolenia warsztaty. Twórca autorskich programów dydaktycznych, oraz Opiekun Koła Naukowego.

Pan Piotr Białoń (po lewej), Pan Paweł Gawłowski (w środku) oraz Pan Łukasz Kucharski (po prawo) po wręczeniu odznaczenia – KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS”, w kategorii: „Edukacja, dydaktyka i profilaktyka zdrowia”.

W 2023 roku odznaczenie – KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS”, w kategorii: „Szczególne zasługi na rzecz zawodu ratownika medycznego” zostało przyznane Panu Jakubowi Bonawentura-Wakuluk.

Odznaczony za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, Tworzył Centra koordynacji (dyspozytornie medyczne). Koordynował bardzo trudne działania ratownicze. Działa nie tylko na rzecz promowania zawodu ratownika medycznego ale również zawodów realizujących zadania dyspozytorów medycznych. Dba o poprawę jakości w ratownictwie medycznym. Zaangażowany w proces dydaktyczny, sprawuje opiekę nad młodymi adeptami ratownictwa medycznego.

Pan Jakub Bonawentura-Wakuluk po wręczeniu odznaczenia – KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS”, w kategorii: „Szczególne zasługi na rzecz zawodu ratownika medycznego”.

W 2023 roku Odznaczenie – KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS”, w kategorii: „Heroiczna postawa wobec pacjenta lub poszkodowanego” zostało przyznane:

 • Pani Paulinie Stępień-Matuszczyk – ofiarna na rzecz osób potrzebujących pomocy. Ranna
  w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych. W opinii przełożonych
  i współpracowników wzorowy żołnierz i ratownik medyczny;
 • Panu Janowi Mudlaff – pomoc ofiarom zaczadzenia z narażeniem własnego życia, pomoc osobom zagrożonym przemocą domową, troskliwa i pełna ciepła opieka nad pacjentami
  w pandemii. Podejście do wykonywanych obowiązków, pacjentów, oraz inne działania np. prewencyjne, nie mogą pozostać niezauważone.

Pan Jan Mudlaff  i Pani Paulina Stępień-Matuszczyk po wręczeniu odznaczenia – KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS”, w kategorii: „Heroiczna postawa wobec pacjenta lub poszkodowanego”.

W 2023 roku Odznaczenie – KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS”, w kategorii: „Autorytet dla środowiska ratowników medycznych” zostało przyznane:

 • Panu Andrzejowi Banik – porucznik Wojska Polskiego. Wykonuje zadania ratownika medycznego jako żołnierz m.in. w misjach pokojowych. Duże zaangażowanie w szkolenie nowych kadr medycznych z medycyny pola walki, oraz postawa i całokształt osiągnięć. Wielokrotnie odznaczany;
 • Panu Łukaszowi Szczęsny – odpowiedzialność i troska o pacjentów i współpracowników
  w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Zaangażowanie w tworzenie TOP SPR, oraz ofiarna postawa w walce z pandemią Covid-19. Nieobecny podczas obchodów;
 • Panu Łukaszowi Szuba – ponadprzeciętnie zaangażowany w działalność dydaktyczną
  w ramach kształcenia podyplomowego. Prowadzi liczne kursy i szkolenia oraz jest prelegentem wielu konferencji na terenie całego kraju. W imieniu Pana Łukasza Szuby odznaczenie odbiera Pan Marcin Gałkiewicz.

Pan Andrzej Banik (po lewej), Pan Marcin Gałkiewicz odbierający odznaczenie w imieniu Pana Łukasza Szuba (po prawo) po wręczeniu odznaczenia – KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS”,
w kategorii: „Autorytet dla środowiska ratowników medycznych”.

W 2023 roku Odznaczenie – KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS”, w kategorii: „Pośmiertnie, za wyróżniające wykonywanie zawodu ratownika medycznego” zostało przyznane:

 • Panu Jarosławowi Kobuszewski – całe swoje życie związał z niesieniem pomocy innym. Walczył o należyty prestiż dla powstającego wówczas zawodu ratownika  medycznego, gdy powstawał system Państwowe Ratownictwo Medyczne. Brał czynny udział w niesieniu pomocy rannym w wojnie  na  Ukrainie, oraz organizował ich transporty do różnych krajów
  w Europie;
 • Panu Michałowi Mikoda – wykonywał swoje obowiązki zawodowe sumiennie i z pasją, nie tylko w ramach ZRM, ale również w OSP. Uczynny, życzliwy, empatyczny. Zginął niosąc pomoc innym.

W imieniu Pana Michała Mikoda odznaczenie odebrała żona (po lewej), w imieniu Pana Jarosława Kobuszewski odznaczenie odebrał Pan Damian Kardymowicz (po prawo).

W ramach Obchodów I Ogólnopolskiego Dnia Ratownika Medycznego, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych przyznało 4 osobom wyróżnienia w postaci statuetek „SKRZYDŁA”,  w podziękowaniu za podejmowane działania na rzecz powstania przyszłego samorządu ratowników medycznych. Byli to:

 • Pani dr Beata Małecka – Libera – Senator RP, Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia;
 • Pan dr Rajmund Miller – Poseł RP;
 • Pan Piotr Dymon – Przewodniczący Prezydium Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych;
 • Pan Mateusz Komza – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.

Powyższe osoby poza wyróżnieniami w postaci statuetek otrzymały Listy Gratulacyjne.

Od lewej: Pan Ireneusz Szafraniec – Prezes Elekt PTRM, Pani dr Beata Małecka – Libera, Pan Mateusz Komza, Pan Piotr Dymon, Pan Rajmund Miller, Pan dr Jarosław Madowicz – Prezes Zarządu Głównego PTRM.

Poniżej przybliżamy sylwetki wyróżnionych osób.

dr Beata Małecka-Libera (ur. 17 maja 1954 w Dąbrowie Górniczej) – polityk, lekarz laryngolog, doktor nauk medycznych. Posłanka na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, w 2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, senator X kadencji.

W 1979 ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. W latach 1980–1996 pracowała jako laryngolog, uzyskując I i II stopień specjalizacji z laryngologii. W latach 1993–1997 była słuchaczką studiów doktoranckich, w 1999 obroniła pracę doktorską, uzyskując stopień doktora nauk medycznych. W latach 2000–2002 była słuchaczką studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Zdrowia Publicznego na Wydziale Ochrony Zdrowia.

W latach 2001–2002 pełniła obowiązki dyrektora Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, w okresie od 2002 do 2005 była dyrektorem naczelnym Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej.

W 2005 z listy Platformy Obywatelskiej została wybrana na posłankę V kadencji w okręgu sosnowieckim. 7 stycznia 2015 powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, pełniącego funkcję pełnomocnika rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym. W Sejmie VIII kadencji została zastępcą przewodniczącego Komisji Zdrowia. W wyborach w 2019 została natomiast wybrana w skład Senatu X kadencji. Objęła funkcję przewodniczącej Komisji Zdrowia.

Wyróżniana nagrodami branżowymi, m.in. tytułem „Menedżer Zagłębia” w kategorii przedsiębiorstw dużych (2001), Złotym Medalem Światowej Akademii Medycyny Alberta Schweitzera (2002), nominacją Światowej Fundacji Zdrowie Rozum Serce do Tytułu Promocyjnego Placówka Medyczna Przyjazna Pacjentowi dla Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (2004), a także odznakami resortowymi.

Zawsze w swojej działalności wspierała środowisko ratowników medycznych w tym odejmowała działania na rzecz ustawowego uregulowania wykonywania zawodu ratownika medycznego
i utworzenia samorządu ratowników medycznych.

Rajmund Miller (ur. 16 lipca 1954 w Kielcach) – polski lekarz i samorządowiec, poseł na Sejm VII, VIII i IX kadencji.

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalizował się w zakresie laryngologii. Zajął się prowadzeniem prywatnej praktyki lekarskiej.

Od 1990 związany z samorządem terytorialnym, został wówczas radnym miejskim w Nysie z ramienia Komitetu Obywatelskiego, powołano go też do sejmiku samorządowego województwa opolskiego. Po reformie administracyjnej był radnym powiatu nyskiego I kadencji. Ponownie był wybierany na radnego Nysy w 2006 i 2010. Prowadził działania na rzecz zamknięcia zakażonych ujęć wody i zbudowania nowego punktu w Białej Nyskiej.

W Sejmie VIII kadencji został członkiem Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W wyborach w 2019 ponownie uzyskał mandat poselski.
Zawsze w swojej działalności wspierała środowisko ratowników medycznych w tym podejmował działania na rzecz ustawowego uregulowania wykonywania zawodu ratownika medycznego
i utworzenia samorządu ratowników medycznych. Aktywnie uczestniczył w pracach w Sejmie RP podczas prac nad projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

Piotr Dymon (ur. 28 lipca 1976 r.) – ratownik medyczny i dyspozytor medyczny.

Absolwent Medycznego Studium Zawodowego im. Marii Chrzanowskiej Tarnowie oraz Technikum Mechanicznego w Tarnowie.

Od wielu lat pracuje w zespołach ratownictwa medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego oraz w dyspozytorni medycznej w Krakowie.

W latach 2014-2022 Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych oraz członek Zarządu Polskiej Rady Ratowników Medycznych w latach 2014 – 2023. Od 2015 do 1018 roku II Wiceprzewodniczący Zarządu Polskiej Rady Ratowników Medycznych. Od 2018 do 2021 roku Przewodniczący Polskiej Rady Ratowników Medycznych.

Członek Komitetów organizacyjnych wielu konferencji i sympozji.
Od 2017 r. współzałożyciel i członek Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych.
Od wielu lat zabiega o sprawy ratowników medycznych w tym podejmował działania na rzecz ustawowego uregulowania wykonywania zawodu ratownika medycznego i utworzenia samorządu ratowników medycznych.

Mateusz Komza (ur. 16 grudnia 1983 r. w Pabianicach) – ratownik medyczny i dyspozytor medyczny.

Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku zdrowie publiczne, podyplomowych studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo Medyczne, Prawa Pacjenta i Ubezpieczenia Zdrowotne oraz podyplomowych studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na Kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

Przed objęciem funkcji Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych w latach 2018 – 2022 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ds. Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Wcześniej w latach w latach 2014-2018 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia. Pracę w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne rozpoczął w 2006 roku w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Od lat zajmuje się tematyką ratownictwa medycznego, w aspekcie prawa, organizacji i zarządzania oraz powiadamiania ratunkowego. Podczas pracy w Ministerstwie Zdrowia był odpowiedzialny m.in. za organizację systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wdrożenie produkcyjne Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie kraju.

Podczas pracy w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego w ramach największych projektów zrealizował budowę Podsystemu Zintegrowanej Łączności na potrzeby obsługi połączeń alarmowych kierowanych na numer alarmowy 999 we wszystkich dyspozytorniach medycznych w Polsce oraz budowę nowej infrastruktury na potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) i podsystemów współpracujących w tym budowę Ośrodka Zapasowego dla dwóch Ośrodków Krajowych SWD PRM, budowa Centrum Certyfikacji, budowa sieci SDN, budowa łączy do obsługi połączeń kierowanych na numer alarmowy 999.

Od samego początku swoje działalności podejmuje działania w zakresie konsolidacji środowiska ratowników medycznych. Współtwórca i pierwszy Przewodniczący Polskiej Rady Ratowników Medycznych, której głównym celem działalności było utworzenie samorządu ratowników medycznych.