Władzami Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych są:

  • Walne Zebranie Członków Towarzystwa
  • Zarząd Główny Towarzystwa
  • Komisja Rewizyjna
  • Sąd Koleżeński