Odznaczeni KRZYŻEM ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS”:

2023

KATEGORIA: „Edukacja, dydaktyka i profilaktyka zdrowia”:

 • Pan Piotr Białoń – duży dorobek dydaktyczny, zajęcia ze studentami, kursy, warsztaty. Prelegent wielu konferencji, oraz autor wielu artykułów. Zaangażowany w popularyzację ratownictwa medycznego;
 • Pan Paweł Gawłowski – dr n. o zdr., od wielu lat zaangażowany w działalność dydaktyczną. Autor wielu projektów edukacyjnych. Organizator kilku edycji Festiwalów Nauki. Ekspert programów o bezpieczeństwie;
 • Pan Łukasz Kucharski – zaangażowany w działalność dydaktyczną, zwłaszcza kształcenia przeddyplomowego. Zajęcia ze studentami, szkolenia warsztaty. Twórca autorskich programów dydaktycznych, oraz Opiekun Koła Naukowego.

Pan Piotr Białoń (po lewej), Pan Paweł Gawłowski (w środku) oraz Pan Łukasz Kucharski (po prawo) po wręczeniu odznaczenia – KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS”, w kategorii: „Edukacja, dydaktyka i profilaktyka zdrowia”.

KATEGORIA: „Szczególne zasługi na rzecz zawodu ratownika medycznego”:

 • Pan Jakub Bonawentura-Wakuluk – 0dznaczony za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, Tworzył Centra koordynacji (dyspozytornie medyczne). Koordynował bardzo trudne działania ratownicze. Działa nie tylko na rzecz promowania zawodu ratownika medycznego ale również zawodów realizujących zadania dyspozytorów medycznych. Dba o poprawę jakości w ratownictwie medycznym. Zaangażowany w proces dydaktyczny, sprawuje opiekę nad młodymi adeptami ratownictwa medycznego.

Pan Jakub Bonawentura-Wakuluk po wręczeniu odznaczenia – KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS”, w kategorii: „Szczególne zasługi na rzecz zawodu ratownika medycznego”.

KATEGORIA: “Heroiczna postawa wobec pacjenta lub poszkodowanego”:

 • Pani Paulina Stępień-Matuszczyk – ofiarna na rzecz osób potrzebujących pomocy. Ranna w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych. W opinii przełożonych i współpracowników wzorowy żołnierz i ratownik medyczny;
 • Panu Janowi Mudlaff – pomoc ofiarom zaczadzenia z narażeniem własnego życia, pomoc osobom zagrożonym przemocą domową, troskliwa i pełna ciepła opieka nad pacjentami w pandemii. Podejście do wykonywanych obowiązków, pacjentów, oraz inne działania np. prewencyjne, nie mogą pozostać niezauważone.

Pan Jan Mudlaff  i Pani Paulina Stępień-Matuszczyk po wręczeniu odznaczenia – KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS”, w kategorii: „Heroiczna postawa wobec pacjenta lub poszkodowanego”.

KATEGORIA: „Autorytet dla środowiska ratowników medycznych”:

 • Pan Andrzej Banik – porucznik Wojska Polskiego. Wykonuje zadania ratownika medycznego jako żołnierz m.in. w misjach pokojowych. Duże zaangażowanie w szkolenie nowych kadr medycznych z medycyny pola walki, oraz postawa i całokształt osiągnięć. Wielokrotnie odznaczany;
 • Pan Łukasz Szczęsny – odpowiedzialność i troska o pacjentów i współpracowników w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Zaangażowanie w tworzenie TOP SPR, oraz ofiarna postawa w walce z pandemią Covid-19. Nieobecny podczas obchodów;
 • Panu Łukasz Szuba – ponadprzeciętnie zaangażowany w działalność dydaktyczną w ramach kształcenia podyplomowego. Prowadzi liczne kursy i szkolenia oraz jest prelegentem wielu konferencji na terenie całego kraju. W imieniu Pana Łukasza Szuby odznaczenie odbiera Pan Marcin Gałkiewicz.

Pan Andrzej Banik (po lewej), Pan Marcin Gałkiewicz odbierający odznaczenie w imieniu Pana Łukasza Szuba (po prawo) po wręczeniu odznaczenia – KRZYŻ ZASŁUGI „BONUM PRO ALIIS”,
w kategorii: „Autorytet dla środowiska ratowników medycznych”.

KATEGORIA: „Pośmiertnie, za wyróżniające wykonywanie zawodu ratownika medycznego”:

 • Pan Jarosławo Kobuszewski – całe swoje życie związał z niesieniem pomocy innym. Walczył o należyty prestiż dla powstającego wówczas zawodu ratownika  medycznego, gdy powstawał system Państwowe Ratownictwo Medyczne. Brał czynny udział w niesieniu pomocy rannym w wojnie  na  Ukrainie, oraz organizował ich transporty do różnych krajów w Europie;
 • Pan Michał Mikoda – wykonywał swoje obowiązki zawodowe sumiennie i z pasją, nie tylko w ramach ZRM, ale również w OSP. Uczynny, życzliwy, empatyczny. Zginął niosąc pomoc innym.

W imieniu Pana Michała Mikoda odznaczenie odebrała żona (po lewej), w imieniu Pana Jarosława Kobuszewski odznaczenie odebrał Pan Damian Kardymowicz (po prawo).