Partnerami Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych są: