Sztandar jest symbolem tradycji, honoru, nauki, etycznego wykonywania zawodu oraz integracji całego środowiska ratowników medycznych skupionych wokół Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Sztandar jest godłem, najważniejszym znakiem wyróżniającym Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych.

Przekazanie Sztandaru dla Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych nastąpiło w dniu 8 września 2023 r. w Tychach podczas obchodów I Ogólnopolskiego Dnia Ratownika Medycznego. Sztandar na ręce Pana dr n. o zdr. Jarosława Madowicza – Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, przekazał Pan prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Do dysponowania sztandarem uprawniony jest Walne Zebranie Członków oraz Zarząd Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.

Sztandar może występować w czasie obchodów świąt i rocznic państwowych, resortowych oraz okolicznościowych uroczystości. Winno się go prezentować na Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. W każdej tego typu uroczystości powinno zapewnić się mu należną cześć i szacunek. Użycie sztandaru w stanie z rozwiniętym płatem zawsze wymaga trzy osobowej asysty pocztu.

 

Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych nr 25/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. został przyjęty Ceremoniał Sztandaru.

Ceremoniał Sztandaru PTRM stanowi załącznik do ww. Uchwały – CEREMONIAŁ SZTANDARU PTRM

Poniżej prezentujemy fotorelację z uroczystości nadania Sztandaru Polskiemu Towarzystwu Ratowników Medycznych.