Zapraszamy wszystkich Przyjaciół, Koleżanki i Kolegów, Znajomych, całą Brać Ratowniczą do współpracy i zachęcamy do wstąpienia w szeregi Członków Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych i zaangażowania się w prace Towarzystwa na rzecz rozwoju zawodu ratownika medycznego.

Na kolejnych stronach opisujemy dlaczego warto być Członkiem Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, jakie są korzyści indywidualne a jakie dla całego środowiska ratowników medycznych. Opisujemy również jak zostać Członkiem Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych oraz jakie wysokości są składki za członkostwo.