Władzami Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych są:

a

W skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych wchodzi:

 • Prezes – zostaje nim Prezes Elekt poprzedniej kadencji
 • Prezes Elekt
 • Past Prezes – ustępujący Prezes
 • Sekretarz
 • Skarbnik
 • Członkowie Zarządu
 • Rzecznik Etyki Zawodowej Ratowników Medycznych – z głosem doradczym
 • Krajowy Ekspert do spraw ratownictwa medycznego – z głosem doradczym
 • Członek Honorowy – z głosem doradczym
 • Przewodniczący Sekcji

a

W skład Prezydium Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych wchodzi:

 • Prezes
 • Prezes Elekt
 • Past Prezes
 • Sekretarz
 • Skarbnik

a

W skład Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych dodatkowo wchodzą:

 • Komisja opiniodawcza ds. członków honorowych (Komisja stała)
 • Rada Naukowa Towarzystwa
 • Polski Korpus Ratownictwa Medycznego
 • Rzecznik prasowy Towarzystwa