Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych jest organizatorem:

  • Ogólnopolskiego Dnia Ratownika Medycznego
  • Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji Zrzeszających Ratowników Medycznych
  • Śląskich Dni Medycyny Stanów Nagłych

Na poszczególnych podstronach opisujemy ww. wydarzenia oraz zamieszczamy podsumowanie dla każdego z wydarzeń wraz z fotorelacją.