Do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa należy:

  • Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu
  • Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa
  • Uchwalanie preliminarza wydatków oraz budżetu
  • Zatwierdzanie bilansu
  • Zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań Członków Towarzystwa
  • Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa
  • Ustalanie wysokości składek członkowskich

a

Skład Zarządu Głównego Towarzystwa:

dr n. o zdr. Jarosław Madowicz
Prezes

Wykształcenie:
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach – licencjat z ratownictwa medycznego

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – magister zdrowia publicznego


Studia podyplomowe:
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej MBA w ochronie zdrowia
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego “Prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyny”
Uniwersytet Ekonomicznym w Katowicach “Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
Uniwersytet Śląski “Zarządzanie sytuacją kryzysową”
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach “Wsparcie menadżerskie dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”
Uniwersytet Medycznym w Poznaniu “Zioła w profilaktyce i terapii”Doświadczenie zawodowe:
Kilkunastoletni staż pracy w pogotowiu ratunkowym, następnie dyrektor Pogotowia Ratunkowego, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

Naczelnik Wydziału ds. Służb Mundurowych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Wiceprezes Zarządu i dyrektor ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ Sp. z o. o.
Biegły sądowy w sprawach z zakresu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego.
Obecnie pełni funkcję dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Doświadczenie akademickie i naukowe:
Ekspert ds. zdrowia w zespole powołanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Były prodziekan ds. ratownictwa medycznego w WSPS w Dąbrowie Górniczej, obecnie adiunkt na Wydziale Fizjoterapii WSB w Dąbrowie Górniczej.
Promotor i recenzent kilkudziesięciu prac dyplomowych.
Autor i współautor kilkunastu artykułów.


mgr Ireneusz Szafraniec
Prezes Elekt

Wykształcenie:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – licencjat z ratownictwa medycznego, Instytut Zdrowia Publicznego na kierunku Zdrowie Publiczne w zakresie Ratownictwo Medyczne

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego na kierunku Zdrowie Publiczne– magister zdrowia publicznego

Studia podyplomowe:
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej MBA w ochronie zdrowia
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydział Ekonomiczny, Studia Podyplomowe w zakresie – Zarządzanie i Administracja w Jednostkach Ochrony Zdrowia
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydział Ekonomiczny, Studia Podyplomowe w Zakresie – Logistyka i Zarządzanie Kryzysowe

Doświadczenie zawodowe:
Ratownik Medyczny w zespołach ratownictwa medycznego w ZOZ Nysa
Koordynator zespołów ratownictwa medycznego w ZOZ Nysa

Doświadczenie akademickie i naukowe:
Wykładowca w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie – Instytut Nauk Medycznych
Autor i współautor kilkunastu artykułów.
mgr Piotr Szwedziński

Skarbnik

Wykształcenie:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – licencjat z ratownictwa medycznego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – magister zdrowia publicznego


Studia podyplomowe:
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej MBA w ochronie zdrowia

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – “Zarządzanie w ochronie zdrowia”

Doświadczenie zawodowe:
Pełnomocnik dyrektora ds. Ratownictw Medycznego i Organizacji w Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu
Ratownik Medyczny ZRM w stacji w Dąbrowie Górniczej
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zastępca kierownika stacji Katowice
Zwycięzca X Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym w Bielsku-Białej w 2015 r.


Doświadczenie akademickie i naukowe:
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej – prodziekan ds. organizacji i ratownictwa medycznego.
Autor i współautor kilkunastu artykułów.

 

mgr Andrzej Wojnarowski

Członek Zarządu

Komendant Polskiego Korpusu Ratownictwa Medycznego

Wykształcenie:
Liceum Medyczne w Brzegu – pielęgniarz dyplomowany

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – licencjat z ratownictwa medycznego

Studia podyplomowe:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – “Zarządzanie w służbie zdrowia”


Doświadczenie zawodowe:
Brzeskie Centrum Medyczne – pielęgniarz, kierownik izby przyjęć, ratownik medyczny koordynujący w dziale ratownictwa medycznego
Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu – ratownik medyczny – kierowca
ZOZ w Oławie (SOR) – ratownik medyczny
Nauczyciel w Policealnym Studium Medycznym KADRA we Wrocławiu oraz Zespole Szkół Medycznych w Brzegu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (Wrocław) – autor zadań egzaminacyjnych, egzaminator, recenzentmgr Mateusz Komza

Członek Zarządu

Wykształcenie:
Policealne Studium Medyczne w Sieradzu – tytuł zawodowy ratownik medyczny

Uniwersytet Medyczny w Łodzi – magister zdrowia publicznego w specjalności medycyna ratunkowa

Studia podyplomowe:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – “Prawo Medyczne, Prawa Pacjenta i Ubezpieczenia Zdrowotne”
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – “Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych”


Doświadczenie zawodowe:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorządu Zawodowego Ratowników Medycznych
Z-ca Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ds. Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności – Ministerstwo Zdrowia
Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych – Ministerstwo Zdrowia
Koordynator na zajęciach stażowych w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego – Projekt Systemowy – Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego
Dyspozytor medyczny, radiodyspozytor medyczny, koordynator medyczny – ratownik medyczny – Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi


Doświadczenie akademickie i naukowe:
Autor i współautor kilku artykułówdr n. med. i n. o zdr. Michał Kucap

Członek Zarządu

Wykształcenie:
Warszawski Uniwersytet Medyczny – doktor na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach – magister zarządzania kryzysowego
Śląski Uniwersytet Medyczny – licencjat ratownictwa medycznego

Medyczne Studium Zawodowe w Rudzie Śląskiej – ratownik medyczny

Studia podyplomowe:
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej – MBA w ochronie zdrowia

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej – Prawo w ochronie zdrowia
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej – Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia

Doświadczenie zawodowe:
Śląski Urząd Wojewódzki – wojewódzki koordynatora ratownictwa medycznego
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – pełnomocnik dyrektora ds. ratownictwa medycznego, organizacji i planowania
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – ratownik  medyczny

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – dyspozytor medyczny

Doświadczenie akademickie i naukowe:
Adiunkt Katedry i Zakładu Ratownictwa Medycznego Akademii Śląskiej w Katowicach

Nauczyciel Akademicki Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
Nauczyciel Akademicki Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu
Nauczyciel Akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Autor ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych
Współautor ośmiu monografii
 

mgr Arkadiusz Ramza

Członek Zarządu

Wykształcenie:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – licencjat z ratownictwa medycznego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – magister zdrowia publicznego


Doświadczenie zawodowe:
SP ZOZ Kłodzko – ratownik medyczny – kierowca ZRM (podstacja Lądek Zdrój)