“EKG bez tajemnic”

8 pkt. edukacyjnych
(§2 pkt 1 – Dz. U. 2019 poz. 2464)
Program uzyskał akceptację Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej

Dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się odczytywania zapisu elektrokardiogramu.

Miejsce: Miediateka Tyska, al. Piłsudskiego 16

ORGANIZATOR


WSPÓŁORGANIZATORZY:

Miasto Tychy

PARTNER

PROGRAM SEMINARIUM

Godz.TematWykładowca
9:30- 10:00RejestracjaOrganizator
10:00- 10:15Otwarcie seminariumdr Jarosław Madowicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych
10:15- 11:00Anatomia i fizjologia układu krążeniaPolsko Amerykańskie Kliniki Serca
11:00-
11:30
Podstawy elektrokardiografii mgr Piotr Kuczera
Ratownik Medyczny
II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii,
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach
11:30-
11:45
Przerwa kawowa
11:45-
12:30
Morfologia oraz nieprawidłowości poszczególnych składowych zapisu EKGmgr Piotr Kuczera
Ratownik Medyczny
II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii,
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach
12:30-
13:15
Zaburzenia rytmu serca
i zaburzenia przewodnictwa
mgr Piotr Kuczera
Ratownik Medyczny
II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii,
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach
13:15-
14:15
Obiad
14:15-
15:00
Postępowanie w zaburzeniach rytmu sercamgr Piotr Kuczera
Ratownik Medyczny
II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii,
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach
15:00-
15:45
Analiza zapisów EKG – studium przypadkówPolsko Amerykańskie Kliniki Serca
15:45-
16:00
Przerwa kawowa
16:00-
17:00
Postępowanie w ostrych zespołach wiecowychPolsko Amerykańskie Kliniki Serca
17:00-
17:30
Farmakologia w przypadku OZWFirma
17:30-
18:00
Zakończenie seminarium – rozdanie certyfikatówOrganizator

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W SEMINARIUM

Opłata za uczestnictwo w seminarium (w tym przerwa kawowa i obiad):
Członek PTRM: 110,00 zł
Pozostałe osoby: 160,00 zł

 

Formularz rejestracyjny:

https://forms.gle/oq3ZqGnRnZMmJmr2A