“EKG bez tajemnic”

8 pkt. edukacyjnych
(§2 pkt 1 – Dz. U. 2019 poz. 2464)
Program uzyskał akceptację Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej

Dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się odczytywania zapisu elektrokardiogramu.

Miejsce: Miediateka Tyska, al. Piłsudskiego 16

ORGANIZATOR


WSPÓŁORGANIZATORZY:

Miasto Tychy

PARTNER

PROGRAM SEMINARIUM

Godz.TematWykładowca
9:30- 10:00REJESTRACJAOrganizator
10:00- 10:15Otwarcie seminariumPrezes
Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych
10:15-
11:00
Anatomia i fizjologia układu krążeniadr Adam Janas (1)
dr Karol Sanecki (1)
dr Wojciech Trendel (1)
11:00-
11:30
Podstawy elektrokardiografii mgr Piotr Kuczera (2)
Ratownik Medyczny
11:30-
11:45
PRZERWA KAWOWA
11:45-
12:30
Morfologia oraz nieprawidłowości poszczególnych składowych zapisu EKGmgr Piotr Kuczera (2)
Ratownik Medyczny
12:30-
13:15
Zaburzenia rytmu serca
i zaburzenia przewodnictwa
mgr Piotr Kuczera (2)
Ratownik Medyczny
13:15-
14:15
OBIAD – Restauracja u Przewoźnika
14:15-
15:00
Postępowanie w zaburzeniach rytmu sercamgr Piotr Kuczera (2)
Ratownik Medyczny
15:00-
15:45
Analiza zapisów EKG – studium przypadkówdr Adam Janas (1)
dr Karol Sanecki (1)
dr Wojciech Trendel (1)
15:45-
16:00
PRZERWA
16:00-
17:00
Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowychdr Adam Janas (1)
dr Karol Sanecki (1)
dr Wojciech Trendel (1)
17:00-
17:30
DYSKUSJA
17:30-
18:00
Zakończenie seminarium – rozdanie certyfikatówOrganizator

(1) – Polsko Amerykańskie Kliniki Serca
(2) – II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W SEMINARIUM

onaOpłata za uczestnictwo w seminarium (w tym przerwa kawowa i obiad):
Członek PTRM: 110,00 zł
Pozostałe osoby: 160,00 zł

Formularz rejestracyjny:

Rejestracja zakończona