Nowy Minister Zdrowia

W dniu wczorajszym rozpoczął urzędowanie nowy Minister Zdrowia Pani Izabela Leszczyna. W latach 2013-2015 pełniła funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie […]

PTRM wystąpiło do Ministerstwa Zdrowia o przedstawienie jednoznacznej interpretacji obowiązujących przepisów w związku z licznymi wątpliwościami w zakresie możliwości wykonywania zawodu ratownika medycznego na podstawie umowy cywilnoprawnej w oparciu o jednoosobową działalność gospodarczą bez tworzenia podmiotu leczniczego

W związku z licznymi wystąpieniami kierowanymi przez ratowników medycznych do Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych (PTRM), w sprawie wątpliwości dotyczących możliwości […]

Nowe uprawnienia i leki dla ratowników medycznych – Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publiczny projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (MZ 1625)

Zgodnie z pismem z dnia 1 grudnia 2023 roku, znak: DBR.524.3.59.2023.TM, Pana Waldemara Kraski – Sekretarza Stanu, Ministerstwo Zdrowia przekazało […]