Nie poznaliśmy daty uruchomienia spisu ratowników medycznych podczas VIII posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych – pojawiły się wątpliwości interpretacyjne do zapisów ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych w zakresie wystawienia przez Ministra Zdrowia upoważnień do przetwarzania danych osobowych ze spisu ratowników medycznych

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych (KOSRM) –  zostały zidentyfikowane wątpliwości interpretacyjnych zapisów ustawy o […]