Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych (MZ 1506)

Zgodnie treścią pisma z dnia 14 lutego 2024 r., znak: RKM.0210.3.2023.TJ, Pani Urszuli Demkow – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, […]

Spotkanie Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych z Panią Moniką Wielichowską – Wicemarszałek Sejmu RP w sprawie problemów środowiska ratowników medycznych oraz ochrony zdrowia w Polsce

W dniu 15 lutego 2024 r. Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, wzięło udział w spotkaniu z Panią Wicemarszałek Sejmu […]

Drugi przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych weźmie udział w IX Kongresie Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC), który odbędzie się w dniach 7-8 marca 2024 r. w Katowicach

Do udziału w IX Kongresie Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC), który odbędzie się w dniach 7-8 marca 2024 […]

Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych (KOSRM) przekazał do Ministerstwa Zdrowia omówione i uzgodnione stanowisko członków KOSRM do zapisów ustawy z dnia 1 grudnia 2023 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, co do których występują wątpliwości interpretacyjne i wymagają pilnej nowelizacji

W oczekiwaniu na rozwiązanie przez Ministerstwo Zdrowia problemu przetwarzania danych osobowych w spisie ratowników medycznych, zgodnie z ustaleniami z X […]