Transport sanitarny?

Jednym z problemów występujących podczas udzielania świadczeń medycznych jest brak jasnej definicji transportu sanitarnego. Obecnie transport sanitarny jest uregulowany w […]