Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych przekazał do Ministerstwa Zdrowia projekt dokumentu pt.: „Zasady tworzenia i prowadzenia spisu ratowników medycznych na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych” – wersja 2.0, celem ostatecznej akceptacji pod względem formalno-prawnym, w tym w szczególności w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa i sposobu realizacji

Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych poinformował na swoim profilu na Facebooku o przekazaniu do ostatecznej akceptacji przez Ministerstwo Zdrowia pod […]

Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych przekazał do Ministerstwa Zdrowia projekt dokumentu pt.: „Ramowe założenia realizacji wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych” – wersja 2.3, celem ostatecznej akceptacji pod względem formalno-prawnym, w tym w szczególności w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych

Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych (KOSRM) zrealizował jeden z ostatnich kroków na drodze do uruchomienia spisu ratowników medycznych. Jak informuje […]