Podnoszony przez PTRM problem znalazł odzwierciedlenie w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia – ratownicy medyczni udzielający świadczeń zdrowotnych na lotniskach, w ramach transportu sanitarnego i medycznego oraz w ramach Służby Więziennej i Policji nabędą uprawnienia do nabywania określonych produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia  zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych […]