Zarząd Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych opublikował ramowy program I Ogólnopolskiego Dnia Ratownika Medycznego. Obchody Dnia Ratownika Medycznego na mocy art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. poz. 2705) przypadają co roku na dzień 8 września.

Organizacji obchodów tego Święta podjęło się Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, które podczas prac nad projektem ww. ustawy w Sejmie zgłosiło propozycję aby ustanowić właśnie dzień 8 września Dniem Ratownika Medycznego, która to propozycja uzyskała aprobatę Parlamentu RP.

Pierwsze obchody odbędą się w “Mediatece” – Miejskiej Bibliotece Publicznej zlokalizowanej przy ul. Al. Piłsudskiego 16 w Tychach.

W programie obchodów przewidziano m.in. ceremonię wręczenia sztandaru Polskiemu Towarzystwu Ratowników Medycznych, wręczenie odznaczeń oraz podziękowań, uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych ratowników medycznych, przemówienia okolicznościowe, wykład okolicznościowy. Na zakończenie uroczystości odbędzie się koncert Orkiestry Wojskowej. Wydarzeniu temu będzie towarzyszyła wystawa dotycząca historii ratownictwa medycznego.

Wstęp na obchody poza osobami posiadającymi zaproszenie jest wolny. Zapraszamy chętnych ratowników medycznych do wzięcia udziału w obchodach.

Patronatu Honorowego udzielili:

 • Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia dr Beata Małecka-Libera
 • Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski
 • Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn
 • Prezes Zarządu Głównego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Łukasz Falcenloben

Poniżej prezentujemy ramowy plan obchodów Dnia Ratownika Medycznego.

Zapraszamy ratowników medycznych do udziału w tym wydarzeniu.

Ramowy program obchodów

Pierwszego Ogólnopolskiego Dnia Ratownika Medycznego
8 września 2023 r., Tychy

Lokalizacja: Mediateka – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Al. Piłsudskiego 16, 43-100 Tychy

 • 10:50 Przekazanie przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach ambulansu na rzecz Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych
 • 11:00 Rozpoczęcie uroczystości
 • 11:20 Ceremonia wręczenia sztandaru Polskiemu Towarzystwu Ratowników Medycznych
 • 11:35 Wręczenie odznaczeń oraz podziękowań
 • 11:50 Uczczenie minutą ciszy pamięci Ratowników Medycznych
 • 11:55 Przemówienia okolicznościowe
 • 12:05 Zakończenie części uroczystej
 • 12:10 Wykład okolicznościowy
 • 12:25 Koncert Orkiestry Wojskowej
 • 13:00 Zakończenie uroczystościZa udzielone wsparcie dziękujemy naszym Szanownym Patronom: 
  Za udzielone wsparcie dziękujemy naszym Szanownym Patronom: