Po raz kolejny Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w osobach: Sekretarz NRPiP – Joanny Walewander oraz Prezes NRPiP Zofi Małas w sposób bezpodstawny dezawuują zawód ratownika medycznego.

Poniżej zamieszczamy stanowisko nr 26 Najwyższej Rady Pielęgniarek i Położnych:

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża zdecydowany sprzeciw odnośnie zaproponowanych kwalifikacji na stanowisku pielęgniarki oddziałowej w szpitalnym oddziale ratunkowym poprzez dodanie osoby wykonującej zawód ratownika medycznego.

Więcej na:

https://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/10117