Skład Rady Naukowej
Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych:

Przewodniczący:
dr Ireneusz Barziej

Z-ca przewodniczącego:
mgr Adam Gorgol

Członkowie:
dr Jarosław Madowicz
dr Beata Zysiak-Christ

dr Michał Starosolski
dr Patryk Rzońca
mgr Piotr Szwedziński
mgr Adam Bernert
mgr Ireneusz Szafraniec