Skład Rady Naukowej
Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych:

Przewodniczący:
Dr Ireneusz Barziej

Z-ca przewodniczącego:
Mgr Adam Gorgol

Członkowie:
Dr Beata Zysiak-Christ

Dr Michał Starosolski
Dr Jarosław Madowicz
Mgr Piotr Szwedziński
Mgr Ireneusz Szafraniec