Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych analizując regulacje prawne dotyczące funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR), skierowało do resortu zdrowia wniosek o nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 3 listopada 2011 roku, w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego w zakresie zapisu § 13.

Uważamy, że ratownik medyczny jako odrębny zawód medyczny, będący obecnie istotnym filarem systemu ratownictwa medycznego w Polsce, którego częścią jest szpitalny oddział ratunkowy, powinien mieć możliwość wykonywanie funkcji związanych z zarządzaniem. Jednym z obszarów, w których mógłby realizować te kompetencje jest właśnie szpitalny oddział ratunkowy. Niestety obecnie obowiązujące rozporządzenie nie daje takiej możliwości. Jednocześnie należy podkreślić, że system kształcenia ratownika medycznego w drodze studiów licencjackich, przygotowuje go do wykonywania takich zadań.

Liczymy, że Ministerstwo Zdrowia pochyli się nad naszym postulatem.