Nieodzownym elementem wykonywania zawodu medycznego jest znajomość prawa. Obecnie spotykamy się z coraz liczniejszymi przypadkami wnoszenia roszczeń wobec pracowników ochrony zdrowia. Również ratownicy medyczni doświadczają takich sytuacji. Dodatkowo jesteśmy narażani na agresję ze strony pacjentów ich rodzin czy też świadków zdarzenia.

Jak sobie z tym radzić? Co robić gdy wobec nas jest kierowane roszczenie?

O tym wszystkim na pewno będziemy dyskutować podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Prawno – Medycznej „Bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego”, która odbędzie się 4-5 grudnia 2018 r. w Rzeszowie.

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych objęło patronatem to wydarzenie. Jednocześnie będziemy w nim czynnie brali udział.

 

III Ogólnopolska Konferencja Prawno – Medyczna