W związku z licznymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi rzekomego konfliktu pomiędzy ratownikami medycznymi a pielęgniarkami, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych informuje, że taka sytuacja nie ma miejsca.

Jednak w świetle ostatnich wydarzeń nie akceptujemy stanowiska wyrażanego przez Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, które deprecjonuje i podważa autorytet zawodu ratownika medycznego.

Stąd będziemy w dalszym ciągu prowadzić polemikę z tak wyrażanymi poglądami korporacji pielęgniarskiej. Jednocześnie musimy podjąć skuteczniejsze działania w celu uświadomienia społeczeństwu a może również resortowi zdrowia, że ratownik medyczny to zawód samodzielny, posiadający określone kompetencje zawodowe, wymagający wiedzy i nie można utożsamiać go z rolą sanitariusza. Chcemy by pacjenci mieli do nas zaufanie i czuli się bezpiecznie. Nie możemy godzić się na tworzenie atmosfery strachu wobec ratownika medycznego.

Nasze Towarzystwo apeluje do wszystkich Ratowników Medycznych, aby podejmowali merytoryczną polemikę w Internecie czy w mediach społecznościowych, zmierzającą do podkreślania wartości naszego zawodu.