Ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Według informacji podanych przez portal “Polityka Zdrowotna” pełnomocnikiem zostanie przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia chirurg Waldemar Kraska.
Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować m.in. z jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego, organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
Czy ta nominacja jest wynikiem wysłanego przez Nasze Towarzystwo listu otwartego do przedstawicieli partii politycznych? http://ratmed.org/index.php/2019/07/15/list-do-prezesow-partii-politycznych/

Więcej na:
https://www.politykazdrowotna.com/47936,ratownictwo-nowy-wiceminister-pelnomocnik-w-mz?fbclid=IwAR0JdkaWD5TDM_8rNhGaI5-JRMRvypDTVbqRpn0m7FoLIZawxRiifSmvPY4