Jesteśmy w okresie gorączki legislacyjnej, która dotyka naszej grupy zawodowej. Zakończyła się gonitwa przedwyborcza, w której w ostatnim miesiącu przed wyborami Resort Zdrowia przekazał do konsultacji publicznych kilka ważnych dla nas aktów prawnych. Oczywiście cieszymy się z tej aktywności. Czynnie będziemy uczestniczyć w wszelkich spotkaniach dotyczących regulacji naszego zawodu. Jednak bardzo niepokoi nas fakt, że w treści niektórych rozporządzeń w dalszym ciągu dużą rolę w odniesieniu do zawodu ratownika medycznego pełnią konsultanci medycyny ratunkowej. Trudno to zrozumieć, gdyż z niczego nie wynika, by właśnie grupa zawodowa lekarzy miała mieć nadzór nad kształceniem ratowników medycznych.

Będziemy zabiegać, aby taka sytuację zmienić. Zawód ratownika medycznego jest zawodem samodzielnym, i to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, to znaczy, że nie rozumie na czym polega praca ratownika medycznego.

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych stoi na stanowisku, że nasz zawód musi być w pełni niezależny. W szczególności w zakresie samostanowienia o swoich kompetencjach, kształceni czy doskonaleniu. Niepokoi nas fakt, że Ministerstwo Zdrowia zaprasza do konsultacji np. w sprawie naszego doskonalenia zawodowego środowiska niezwiązane z naszym zawodem.
Poniżej załączamy listę podmiotów, które zostały zaproszone do dyskusji. Z takiej dyskusji, przeważnie mało merytorycznej nigdy nic dobrego nie wynika. Będziemy podejmować działania, by ratownikom medycznym nie dokładać kolejnych wymogów i utrudnień, co kilka lat temu jeden z wiceministrów zdrowia zrobił bardzo chętnie. Niestety przy udziale naszych kolegów również ratowników medycznych. Pora by się opamiętać, bo za chwilę nie opanujemy ucieczki ratowników medycznych do zawodu pielęgniarza.

Szanowni Państwo – wszystkie ręce na pokład i ratujmy prestiż zawodu ratownika medycznego. Ratownik medyczny naprawdę nie jest zagrożeniem dla społeczeństwa.

Lista podmiotów zaproszone do dyskusji:
https://mail.ovh.net/roundcube/?_task=mail&_framed=1&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=1283&_part=2&_action=get&_extwin=1

One Thought on “Kto decyduje o wykonywaniu zawodu ratownika medycznego?”

  • Trzeba powołać konsultanta krajowego ds. Ratowników Medycznych lub Ratownictwa Medycznego.
    Kolejna kwestia to studia pomostowe dla RM po MSZ jako podniesienie kwalifikacji oraz utworzenie studiów 2 stopnia czyli magisterskie na kierunku ratownictwo medyczne z jednolitym programem nauczania, analogicznie jak ma to miejsce teraz przy licencjacie.
    Dalsza kwestia i w zasadzie równoległa to ŚCIEŻKA ROZWOJU ZAWODOWEGO z uwzględnieniem stopni zawodowych i specjalizacji.

Comments are closed.