Czas pandemii SARS – CoV – 2, którego doświadczamy wszyscy jako społeczeństwo ale w szczególności jako pracownicy ochrony zdrowia spowodował również spowolnienie działań w zakresie prac nad uwarunkowaniami prawnymi zawodu ratownika medycznego. Jednak taka sytuacja nie może trwać permanentnie.

Nasze Towarzystwo występowało do Ministra Zdrowia z zapytaniem dotyczącym terminu realizacji prac nad ustawą o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych. Niestety, można by stwierdzić, że standardowo – Minister Zdrowia milczy. Resort zdrowia również nie wyraża chęci spotkania w sprawach tak ważnych dla naszego środowiska.

Stąd 1 sierpnia Prezes Zarządu Głównego PTRM spotkał się w Warszawie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Zdecydowaliśmy się zgłosić do Urzędu Rzecznika nasze postulaty i przekazać informację o zaniepokojeniu środowiska ratowników medycznych przewlekłością prac nad naszą ustawą.

Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo uważnie wysłuchał wszystkich informacji i uznając zasadność naszych oczekiwań, zadeklarował wsparcie środowiska ratowniczego w zabieganiu o właściwą regulację zawodu. Jednocześnie na tym spotkaniu podjęto współpracę z komórkami Rzecznika Praw Obywatelskich, które będą w stałym kontakcie z naszym Towarzystwem aby w lepszy sposób pilotować w procesie legislacji nasze sprawy.