Od ratownika medycznego pracującego w podstawowym zespole ratownictwa medycznego (ZRM) wymaga się umiejętności prawidłowego zbadania pacjenta z zastosowaniem dostępnych metod diagnostycznych. Jednakże w toku kształcenia nie wszystkie zostały ujęte.

Mając na uwadze możliwości, jakie daje nam współczesna technologia medyczna, zmieniające się standardy postępowania i sukcesywne zwiększanie uprawnień i obowiązków ratowników medycznych, ale też potrzebę rozwoju zawodu, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych podejmuje działania związane z dostosowaniem ścieżki kształcenia na poziomie akademickim i podyplomowym do potrzeb wynikających z pracy w ZRM.

Zarząd Towarzystwa w porozumieniu z Radą Naukową PTRM podjął decyzję o utworzeniu Sekcji Diagnostyki Ultrasonograficznej w Ratownictwie Medycznym. Decyzja ta podykotowana jest m.in. zmieniającym się profilem interwencji ZRM (wg raportów Głównego Urzędu Statystycznego ponad 60% przypadków dysponowania ZRM nie spełnia kryteriów wezwań pilnych). Należy przyjąć, że znaczna część tych wyjazdów powinna być realizowana przez lekarzy POZ, co jest szczególnie widoczne w warunkach pandemii i związanym z nią systemem tzw. teleporad. PTRM wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i kierując się ich szeroko pojętym dobrem uważa, że nabycie przez ratowników medycznych wspomnianych umiejętności będzie miało znaczny wpływ na podniesienie jakości usług świadczonych przez ZRM. Należy zaznaczyć, że ultrasonografia w rękach ratownika medycznego będzie narzędziem pozwalającym na szersze spojrzenie na pacjenta i potwierdzenie lub też wykluczenia podejrzewanych patologii. Nie można utożsamiać badania wykonywanego w ZRM „P” z badaniem jakie wykonuje specjalista. Zadaniem ratownika nie jest dokonywanie szczegółowych opisów i stawianie diagnozy a podjęcie decyzji o wdrożeniu ukierunkowanych MCR, transport do odpowiedniego ośrodka lub też z uwagi na brak cech niepokojących skierowania pacjenta do diagnostyki w trybie ambulatoryjnym. Ultrasonografia w tym zakresie może znacząco wzbogacić obraz pacjenta wynikający z badania fizykalnego a co za tym idzie minimalizacje błędów.

Zadaniem Sekcji będzie opracowanie założeń do kształcenia ratowników medycznych w tym zakresie na poziomie akademickim oraz uzyskiwania takich uprawnień w kształceniu podyplomowym. Jednocześnie zadaniem sekcji będzie zaproponowanie współpracy właściwym towarzystwom i uzgodnienie z nimi standardów postępowania oraz ogłoszenie właściwych rekomendacji.

One Thought on “Przy PTRM została utworzona “Sekcja Diagnostyki Ultrasonograficznej w Ratownictwie Medycznym””

  • a czy można prosić o wymiennie osób, które się mają tym zajmować?

Comments are closed.