Wybory Władz statutowych to zawsze duże wydarzenie dla organizacji. W dniu 12 maja 2022 r. w Warszawie , rozpoczął się XV Krajowy Zjazd
Lekarzy. Na uroczystą część inauguracyjną, zostało zaproszone również Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych. Z dużym zaszczytem
przyjęliśmy to zaproszenie, ponieważ mogliśmy wspólnie z innymi zawodami medycznymi podkreślić, że tylko razem i z dużym szacunkiem możemy zadbać o rozwój w swoich zawodach.
Nasze Towarzystwo reprezentował Prezes zarządu Głównego – dr Jarosław Madowicz. Podczas wystąpienia podziękował dotychczasowemu Prezesowi i całemu Prezydium naczelnej Rady Lekarskiej, za dotychczasową współpracę i wsparcie, jakiego samorząd lekarski udzielał grupie zawodowej ratowników medycznych. W imieniu Towarzystwa przekazał ustępującemu Prezesowi NRL,  prof. Andrzejowi Matyji, list gratulacyjny oraz pamiątkowy ryngraf.
Nowemu Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej, lek. Łukaszowi Jankowskiemu życzymy pomyślności w nowej funkcji, dużo siły do realizacji
postawionych sobie celów i wielu sukcesów w przewodniczeniu samorządowi lekarskiemu. Liczymy, na dalsze wspólne podejmowanie inicjatyw i wsparcie pomiędzy naszymi grupami zawodowymi.