Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych zaprasza organizacje zrzeszające ratowników medycznych do udziału w I Ogólnopolskim Zjeździe Organizacji zrzeszających ratowników medycznych – „Wspólnie dla zawodu”.

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. poz. 2705), przygotowań Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych (KOSRM) do uruchomienia spisu ratowników medycznych i wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych (KZRM), a tym samym tworzeniem organów samorządu ratowników medycznych oraz występowania problemów z organizacją i funkcjonowaniem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, konieczne jest podjęcie działań mających na celu utworzenie platformy do merytorycznej dyskusji o występujących problemach z realizacją zadań zawodowych przez ratowników medycznych oraz organizacji i funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Program dwudniowego Zjazdu obejmuje 5 paneli tematycznych:

  • PANEL 1 – „Samorząd = Duża firma?
  • PANEL 2 – „Jak widzimy organizację przyszłej Krajowej Rady Ratowników Medycznych?”
  • PANEL 3 – „O systemie PRM słów kilka …”
  • PANEL 4 – „Rola i miejsce zawodu ratownika medycznego w systemie ochrony zdrowia”
  • PANEL 5 – „Jak spotykać się z ….

Zasady prowadzenia paneli dyskusyjnych

Na czas trwania całego Zjazdu będzie wyznaczony jeden moderator. W panelach od 1 – 4 jako wprowadzenie do dyskusji zaplanowana jest bardzo krótka prezentacja. Prezentacja będzie prezentowana przez prowadzącego każdej z sesji. Po zakończeniu prezentacji wprowadzającej każdy szef delegacji będzie miał czas 3 minut na wypowiedź w temacie danego panelu. Czas wypowiedzi każdego z szefów delegacji kontroluje prowadzący daną sesję. Po zakończeniu wypowiedzi ostatniego szefa delegacji pozostały czas jaki pozostanie w danym panelu będzie przeznaczony na dyskusję.

W ramach panelu nr 3 każdy z szefów delegacji zaprezentuje 3 największe problemy związane z organizacją i funkcjonowaniem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz propozycję ich rozwiązania.

Zgłoszenie udziału w wydarzeniu

Każda organizacja chcą wziąć udział w Zjeździe ma obowiązek wysłania wypełnione i podpisanego przez osobę upoważnioną formularza zgłoszeniowego. Każda organizacja może zgłosić maksymalnie 3 przedstawicieli.

Skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z podpisanymi zgodami należy wysłać

w terminie do 31 października 2023 r., na adres: ptrm@ratmed.org

Zjazd odbędzie się w dniach 26 -27 listopada 2023 r. w Centrum Molo Szkolenia i Rekreacja, ul. Klonowa 16, 97-213 Smardzewice.

Kontakt do organizatora

W przypadku pytań Zespół Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych pozostaje do Państwa dyspozycji.

Osobą do kontaktów roboczych jest Pan Michał Kucap, dostępny pod numerem telefonu: 513 189 190 oraz pod adresem e-mail: kucapmichal@interia.pl

 

WAŻNE TERMINY!

  • Termin na przesyłanie formularza zgłoszeniowego upływa w dniu: 31 października 2023 r. (wtorek).
  • Termin na dokonanie płatności za udział upływa w dniu: 10 listopada 2023 r.

Pełna informacja o Zjeździe jest dostępna w materiałach informacyjnych dostępnych poniżej.

2023-10-18 PROGRAM I Zjazdu organizacji zrzeszająych RM – Smardzewice 26-27.10.2023

2023-10-18 Informacje organizacyjne – I Zjazd organizacji zrzeszająych RM – Smardzewice 26-27.10.2023

2023-10-18 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY