Otrzymaliśmy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na interwencję PTRM w sprawie zakazu podawania przez ratowników medycznych w SOR oraz w oddziałach szpitalnych leków, które nie zostały zlecone przez lekarza.

Z uwagi na przedstawione stanowisko w otrzymanej odpowiedzi PTRM ponownie wystąpiło do Ministerstwa Zdrowia o pilną zmianę stanowiska Ministra Zdrowia, ponieważ prezentowana środowisku ratowników medycznych wykładnia przepisu wprowadza w błąd.

Treść obu pism znajduje się poniżej.