Skład Rady Naukowej
Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych:

Przewodniczący Rady:
dr Ireneusz BarziejCzłonkowie Rady:
dr hab. Patryk Rzońca
dr Jarosław Madowicz
dr Adam Bernert

mgr Piotr Szwedziński
mgr Ireneusz Szafraniec