Skład Rady Naukowej
Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych:

Przewodniczący:
dr Ireneusz Barziej

 Członkowie:
dr Jarosław Madowicz
dr Beata Zysiak-Christ

dr Patryk Rzońca
mgr Piotr Szwedziński
mgr Adam Bernert
mgr Ireneusz Szafraniec