Skład Rady Naukowej
Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych:

Przewodniczący Rady:
dr Ireneusz BarziejCzłonkowie Rady:
dr Jarosław Madowicz
dr Adam Bernert
dr Beata Zysiak-Christ
dr Patryk Rzońca
mgr Piotr Szwedziński
mgr Ireneusz Szafraniec