Zarząd PTRM nawiązał współpracę z wydawcą fachowej literatury medycznej, jakim jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o. o. Jest to najstarszy i największy wydawca medyczny w Polsce.
Dzięki wzajemnej relacji pomiędzy naszym Towarzystwem a Wydawcą, będziemy mogli w sposób merytoryczny wpływać na przekazywanie wiedzy i doświadczenia środowisku medycznemu. Działania takie podejmie Rada Naukowa, która została powołana w strukturach Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.
Liczymy, że również dzięki temu uda się nam pobudzić Koleżanki i Kolegów do aktywności naukowej i w lepszy sposób będziemy mogli dzielić się wynikami prowadzonych przez środowisko badań naukowych.