Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych (KOSRM) w dniu 26 marca 2024 roku, podczas XII posiedzenia KOSRM rozpatrzył i przyjął przekazaną, w dniu 18 marca 2024 roku, przez Ministerstwo Zdrowia propozycję rozwiązania problemu przetwarzania danych osobowych w spisie ratowników medycznych prowadzonym na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych.

KOSRM w oparciu o uchwałę nr 34/2024 powierzył przetwarzanie danych osobowych ratowników medycznych Ministrowi Zdrowia, który w imieniu KOSRM będzie przetwarzał dane osobowe, o których mowa w art. 229 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2187).

Jednocześnie ww. uchwale KOSRM wyraził zgodę i zezwolił Ministrowi Zdrowia na podjęcie działań w celu zawarcia z Centrum e-Zdrowia umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych ratowników medycznych, których dane będą gromadzone w spisie ratowników medycznych prowadzonym na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych.

W dniu dzisiejszym KOSRM powiadomił Panią Izabelę Leszczynę o podjętych podczas ww. posiedzenia KOSRM ustaleniach.

Obecnie KOSRM oczekuje na zawarcie pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Centrum e-Zdrowia ww. umowy.

Zawarcie ww. umowy umożliwi KOSRM podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia daty uruchomienia spisu ratowników medycznych na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych.

Wszystkie uchwały podejmowane przez KOSRM wraz z opracowanymi dokumentami są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komitet-organizacyjny-samorzadu-ratownikow-medycznych