W Bielsku-Białej w dniach od 23 do 26 stycznia odbyły się XIII Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym, których głównym organizatorem było Bielskie Pogotowie Ratunkowe. Patronat nad mistrzostwami przyjęli: Ministerstwo Zdrowia, Powiat Bielski, Województwo Śląskie. Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych miało zaszczyt być wyróżnione jako organizacja współpracująca z organizatorem mistrzostw.

Do rywalizacji w tym roku zgłosiło się 46 zespołów. Wśród nich było pięć ekip międzynarodowych, w tym z Ukrainy oraz Litwy.
Podczas mistrzostw, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa dr Jarosław Madowicz miał okazję zaprezentować cele, formułę i zadania Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Uczestnicy wyrazili ogromne zainteresowanie Towarzystwem. Chęć współpracy z PTRM wyrazili ratownicy z Ukrainy oraz Litwy.

Jednym z zadań mistrzostw, było zadanie „Cypek II”, zwycięscy tego zadania otrzymali puchar ufundowany przez Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych. Najlepszym zespołem tego zadania, okazał się zespół Meditrans SP ZOZ w Warszawie, a nagrodę w imieniu Towarzystwa wręczył Pan prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada.

Zadanie “Cypek II”

Najlepszym zespołem okazał się Zespół Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w składzie: Marek Brzostowski, Mateusz Putowski i Michał Gąska, którym gratulujemy.
Zespoły miały do wykonania 8 zadań w tym dwa nocne. Zimowe mistrzostwa niosą ze sobą większe trudności związane z warunkami atmosferycznymi, a dodatkowo część zadań organizatorzy przygotowali w terenach górskich.
Ratownicy musieli pokonać leśną drogę, aby dostać się do czteroletniego dziecka, które było w stanie hipotermii i wymagało resuscytacji. Z kolei podczas zadania, które odbywało się w hangarze lotniczym (Cypek II), udzielali pomocy ciężko rannemu mechanikowi, któremu śmigło amputowało nogę. Scenariusz zadania masowego zakładał atak terrorystyczny na autokar, który zatrzymał się na stacji benzynowej. W tym zadaniu kilkanaście zespołów musiało działać równocześnie, a także współpracować z innymi służbami. Zespoły zmierzyły się też z nietypowym i bardzo interesującym wyzwaniem: ratownicy musieli wcielić się w rolę dyspozytorów medycznych. Na podstawie odsłuchanej rozmowy mieli zebrać jak najwięcej niezbędnych informacji, wdrożyć odpowiednie procedury i podjąć właściwe decyzje.

Zespoły prezentowały bardzo wysoki poziom teoretyczny i praktyczny, co gwarantuje każdemu pacjentowi bezpieczeństwo ze strony ratowników medyczny, nawet jeśli w zespole nie ma lekarza …