W nawiązaniu do artykułu pt. „Szykuje się kolejna awantura. Z Duńczykami o ratownictwo medyczne”, który został opublikowany dzisiaj w „Gazecie Wyborczej”, przestawiamy poniższe wyjaśnienia.

W wyniku tzw. upublicznienia pozaszpitalnego sektora systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, które wynika z ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2137), umowy  na świadczenia zdrowotne w rodzaju ratownictwo medyczne będą realizowane wyłącznie przez:

więcej na: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/upanstwowienie-prm-wyjasniania/