W dniu 21 lutego, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych wystąpiło do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem o zaawansowanie prac nad wdrożeniem standardów kształcenia w zawodzie ratownika medycznego.

Podczas prac legislacyjnych nad tzw. małą nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wnosiliśmy o odroczenie do 2019 roku terminu naboru studentów, od którego miałby obowiązywać Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM).

Obecnie uczelnie nie prowadzą jednolitych programów nauczania. Konsekwencją tego jest różny zakres kształcenia, co z pewnością byłoby niesprawiedliwe wobec zdających absolwentów studiów z ratownictwa medycznego.

Z niecierpliwością oczekujemy na odpowiedź.