W dniu 12 lutego 2018 r. Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych zwróciło się do Pana Prof. Łukasza Szumowskiego – Ministra Zdrowia, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2017 poz. 1473).
Wniosek dotyczy uwzględnienia zawodu ratownika medycznego w tabeli określającej tzw. współczynnik pracy.

Nasze Towarzystwo podkreśliło, że Ustawodawca lekceważy należyte postrzeganie naszej grupy zawodowej. Brak uwzględnienia ratowników medycznych jako odrębnej grupy zawodowej, w sposób jednoznaczny dyskryminuje nas w grupie pozostałych zawodów medycznych.
Przekształcanie przez wojewodów specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na zespoły podstawowe, świadczy o pełnym zaufaniu decydentów do zawodu ratownika medycznego, jak również jego roli w systemie państwowego ratownictwa medycznego.

Ratowników medycznych poprzez ich wiedzę, doświadczenie, szeroki zakres medycznych czynności ratunkowych porównywalnych do lekarza systemu oraz odpowiedzialność należy postrzegać jako pełnoprawnych partnerów w procesie leczenia, co powinno mieć swój oddźwięk w istniejących aktach prawnych.

Liczymy, że Pan Minister pochyli się nad naszym wnioskiem.