W dniu 6 kwietnia 2018 r. w Sali Senatu PWSZ w Nysie odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie naszego Towarzystwa. Było ono poprzedzone Walnym Zebraniem Członków Towarzystwa, na którym podjęto ważną decyzję o powołaniu Krajowej Rady Ratowników Medycznych. Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych bardzo poważnie podchodzi do celów, które sobie postawiło. Z tego powodu utworzenie tej struktury, obok już istniejącej Rady Naukowej, w sposób istotny ma się przyczynić do podejmowania działań na rzecz środowiska. W trakcie dyskusji Prezes Zarządu Głównego dr Jarosław Madowicz zwrócił uwagę, że bardzo ważnym elementem działania Towarzystwa oprócz aktywnej działalności na rzecz powołania ustawy o zawodzie ratownika medycznego, która musi uregulować wszystkie kwestie zawodowe, będzie zabieganie o dobre standardy kształcenia w zawodzie ratownika medycznego. Obecnie obserwujemy zmniejszone zainteresowanie chęcią podjęcia nauki w tym zawodzie.

Podczas spotkania gościliśmy wiele ważnych osób. W tym Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Członka Sejmowej Komisji Zdrowia – dr Rajmunda Millera, Rektora PWSZ w Nysie, dr inż. – Przemysława Malinowskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego – dr Norberta Krajczego, Wicemarszałka Województwa Opolskiego – Romana Kolka, Starostę Nyskiego – Czesława Biłobrana, Członka Zarządu Powiatu Nyskiego – Daniela Palimąke oraz Pana Prof. dr hab. n. med. Krystyna Sosade. Należy zaznaczyć, że otrzymaliśmy deklarację wsparcia zarówno ze strony parlamentarnej jak również samorządowej. Istotnym dla nas był głos poparcia ze strony środowiska medycyny ratunkowej w osobie Pana Prof. Krystyna Sosady.

Nasze spotkanie prowadził Prezes Elekt mgr Ireneusz Szafraniec. Po powitaniach i otrzymaniu wielu słów wsparcia, odbyły się trzy wykłady. Pierwszy z nich, który był związany z tematem przewodnim naszego spotkania – Rola i miejsce ratownika medycznego w obecnym kształcie systemu ochrony zdrowia w Polsce – przedstawił Prezes Zarządu Głównego dr Jarosław Madowicz. Temat ten poruszał umocowanie zawodu ratownika medycznego w systemie ochrony zdrowia przez pryzmat celów działania naszego Towarzystwa. Kolejny wykład pt. „Ratownictwo medyczne wczoraj, dzisiaj, jutro …” wygłosił Prezes Elekt mgr Ireneusz Szafraniec. Bardzo ciekawie przedstawił historię i plany rozwoju zawodu ratownika medycznego. Trzecim wystąpieniem był wykład nt. „Zespołu Reye’a”, który poprowadził Przewodniczący Komitetu Naukowego dr Ireneusz Barziej.

Na koniec spotkania podjęto szeroką merytoryczną dyskusję przy udziale zaproszonych gości oraz przybyłych ratowników medycznych.