Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany zapisów rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Na mocy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownik medyczny ma prawo organizowania i prowadzenia zajęć z kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Nasze Towarzystwo podjęło działania, by rozporządzenie uwzględniało ratownika medycznego jako członka komisji egzaminacyjnej alternatywnie do lekarza. Doświadczenie i kompetencje ratowników medycznych są wystarczające by rozszerzyć katalog osób, jako członków komisji egzaminacyjnej o właśnie naszą grupę zawodową.

Czekamy na odpowiedź ze strony Ministerstwa Zdrowia.