Pierwsze Spotkanie Członków i Sympatyków Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, które odbyło się  w nyskim Alma Mater dzięki przychylności i życzliwości Pana Rektora dr inż. Przemysława Malinowskiego Prof. PWSZ w Nysie, pozwoliło nawiązać współpracę PTRM i PWSZ w Nysie, w obszarze nauki, dydaktyki oraz nowych technologii jakimi dysponuje uczelnia.
Takie zapewnienie otrzymaliśmy od Pana Rektora dr inż. Przemysława Malinowskiego Prof. PWSZ w Nysie za które serdecznie dziękujemy i pragniemy zapewnić że jest to ważna inicjatywa.

scan1