Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych występuje do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zmianę kompetencji Pani Sekretarz Stanu Józefie Szczurek – Żelazko w zakresie pozbawienie nadzoru nad Departamentem Ratownictwa Medycznego i Obronności.

Obecna sytuacja grupy zawodowej ratowników medycznych, a w szczególności brak jasnej ścieżki legislacyjnej dla ustawy o zawodzie ratownika medycznego, lekceważenie ratowników medycznych przez dyskryminację przy ustawowym wprowadzaniu dodatku 800,00 zł, brak wsparcia dla naszego zawodu, leży u podstaw naszej decyzji. Należy podkreślić, że resort zdrowia również nie zareagował na stanowisko nr 20 wydane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, które w sposób jawny dyskryminuje kompetencje ratownika medycznego.

W związku z istniejącą sytuacją, nasze Towarzystwo będzie podejmowało wszelkie możliwe kroki, aby zawód ratownika medycznego był szanowany i w dalszym ciągu cieszył się wysokim zaufaniem społecznym.